På svenska 

Tiskirätti, Gråt inte över spilld mjölk